Bianca Faur, MSc

Bianca Faur, MSc

I provide empathic therapy and coaching for expats and international students that are facing life challenges.

 

My expat journey began in 2013 when I moved to Groningen, the Netherlands, to start my studies in Psychology. Since then I have completed a Master’s in Clinical Psychology at the University of Groningen and a Coaching and Counselling training at the Academie voor Coaching en Counselling in Amstelveen. At the moment, I am following two additional coaching and therapy training programmes: a coaching specialization in stress and burnout and a psychotherapy education in family therapy and systemic practice. 

 

Working as a therapist and coach is my second career after 6 years of working as a Human Resources Generalist in international corporations and NGOs. During this time, I have experienced and observed how life changes such as relocation, job transition or work environment can bring up old issues or stir up new ones.

 

My approach as a therapist and coach is client-centered, which means that I aim to know you as a unique individual and form a collaboration based on mutual respect, acceptance, and trust. In my therapeutic work, I create a space where you can be seen, heard, and acknowledged. As a coach, I will support you in your path by setting goals, encouraging reflection and self-awareness. In my sessions I use elements of CBT, Mindfulness, systemic therapy, and coaching.

 

I offer therapy in English, and Romanian for people based in Groningen and online.

 

Registrations / memberships:

PSYCHOLOOG NIP – Nederlandse Instituut van Psychologen

Aspirant-Registercoach – LVSC Beroepsvereniging voor professioneel begeleiders

Ofer terapie empatică și coaching pentru migranți și studenți internaționali care se confruntă cu provocări de viață.

 

Călătoria mea de emigrant a început în 2013 când m-am mutat la Groningen, Olanda, pentru a-mi începe studiile în psihologie.

 

De atunci, am absolvit un masterat în psihologie clinică la Universitatea din Groningen și o pregătire de coaching și consiliere la Academie voor Coaching en Counselling din Amstelveen. În acest moment, urmez două studii suplimentare de coaching și terapie: o specializare în coaching în stres și burnout și o educație în psihoterapie cu focus in terapia de familie și practica sistemică.

 

Lucrul ca terapeut și coach este a doua mea carieră după 6 ani de activitate în resurse umane în corporații internaționale și ONG-uri. În acest timp, am experimentat și am observat cum schimbările de viață, cum ar fi relocarea, tranziția la locul de muncă sau mediul de lucru pot aduce probleme vechi sau pot provoca altele noi.

 

Abordarea mea ca terapeut și coach este centrată pe client, ceea ce înseamnă că vreau să vă cunosc ca un individ unic și să formez o colaborare bazată pe respect reciproc, acceptare și încredere. În munca mea terapeutică, creez un spațiu în care poți fi văzut, auzit și recunoscut. Ca antrenor, te voi sprijini în calea ta prin stabilirea obiectivelor, încurajând reflecția și conștientizarea de sine. În sesiunile mele folosesc elemente de CBT, Mindfulness, terapie sistemică și coaching.

 

Ofer terapie în engleză și română pentru persoanele cu sediul în Groningen și online.

 

Înregistrari: 

PSYCHOLOOG NIP – Nederlandse Instituut van Psychologen 

Aspirant-Registercoach – LVSC Beroepsvereniging voor professioneel begeleiders