Voor verwijzers

INFORMATIE VOOR VERWIJZERS

We bieden behandeling aan personen van 18 jaar en ouder binnen de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) en de Gespecialiseerde GGZ (G-GGZ). Onze doelgroep bestaat voornamelijk uit expats en (buitenlandse) studenten.

 

Inter-Being Psychologists heeft 2 locaties:

  • Amsterdam: therapie in Engels, Duits, Noors, Nederlands, Russisch, Bulgaars, Sloveens en Kroatisch
  • Groningen: therapie in Engels, Nederlands, Frans, Servo-Kroatisch en andere talen uit voormalig Joegoslavië.

 

Vergoeding door de zorgverzekeraar

De behandeling kan vergoed worden door de zorgverzekeraar mits het om problematiek gaat die binnen de verzekerde zorg past en de client in bezit is van een geldige verwijsbrief. Er zijn een aantal stoornissen waarbij de behandeling momenteel niet vergoed wordt door de verzekering; zoals de aanpassingsstoornis, enkelvoudige fobie, slaapstoornis, levensfaseproblematiek, werk gerelateerde problemen en relatieproblemen. Inter-Being volgt de richtlijnen van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) en werkt zonder contracten met de verzekeraars (contractvrij). De patiënten betalen zelf voor de behandeling en kunnen de kosten (deels) vergoed krijgen van de zorgverzekeraar. Op de website van Contractvrijepsycholoog is een overzicht van vergoedingspercentages per verzekeraar en polis te vinden. Wij accepteren ook cliënten met een Europese zorgverzekering (European Health Insurance Card / EHIC).


De verwijsbrief dient de volgende informatie te bevatten;

  • Naam, adres en BSN nummer van uw patiënt
  • Datum van de verwijzing, voorafgaand aan de intake
  • Een expliciete keuze voor behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ danwel Gespecialiseerde GGZ
  • (Het vermoeden van) een DSM-V stoornis
  • Naam, praktijkadres en AGB-code van de verwijzend arts
  • Praktijk stempel of handtekening van de verwijzer

 

Contact gegevens Inter-Being Psychologists (AGB code: 22221231)

U kunt u patiënten doorverwijzen via Zorgmail en Zorgdomein. Graag ook uw patiënt adviseren zelf contact met ons op te nemen. De verwijsbrief kunt u aan uw patiënt mee geven, maar u mag deze ook via zorgmail aan ons opsturen. Zorgverzekeraars vergoeden de behandeling alleen als de verwijsbrief voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld, zoals boven benoemd.

 

Voor vragen over een mogelijke verwijzing of andere zaken kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Email: info@inter-being.nl

Telefoonnummer: +31 (0) 6 29 44 57 50

Zorgdomein: Inter-Being Psychologists

Zorgmail: interbeing@ringamsterdam.nl (U kunt dit adres alleen gebruiken wanneer u zelf een Zorgmail account heeft.)

Cliënten kunnen zich aanmelden via ons online formulier: https://www.inter-being.nl/contact/