Voor verwijzers

INFORMATIE VOOR VERWIJZERS

We bieden behandeling aan volwassenen binnen de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ). Daarnaast bieden we ook behandeling bij klachten die niet in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de Generalistische Basis GGZ. We bieden geen behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ. Ons doelgroep zijn expats en buitenlandse studenten. Ook relatietherapie behoort tot de mogelijkheden bij de praktijk.

 

Inter-Being Psychologists heeft 3 locaties:

  • Amsterdam: therapie in Engels, Spaans, Nederlands, Russisch, Turks, Sloveens en Kroatisch
  • Groningen: therapie in Engels, Nederlands, Duits en Bulgaars
  • Delft: therapie in Engels, Nederlands en Spaans

 

Vergoeding door de zorgverzekeraar

De behandeling kan vergoed worden door de zorgverzekeraar mits het om problematiek gaat die binnen de verzekerde zorg past en de client in bezit is van een geldige verwijsbrief. Er zijn een aantal stoornissen waarbij de behandeling momenteel niet vergoed wordt door de verzekering; zoals de aanpassingsstoornis, enkelvoudige fobie, slaapstoornis, levensfaseproblematiek, werk gerelateerde problemen en relatieproblemen. Inter-Being volgt de richtlijnen van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) en werkt zonder contracten met de verzekeraars (contractvrij). De cliënten betalen zelf voor de behandeling en kunnen het bedrag aan het einde van het traject vergoed krijgen van de zorgverzekeraar. Op de website van Contractvrijepsycholoog is een overzicht van vergoedingspercentages per verzekeraar en polis te vinden. Wij accepteren ook patiënten met een buitenlandse zorgverzekering (bijvoorbeeld European Insurance Card – EHIC)  of met AON verzekering.

De verwijsbrief voor de Generalistische Basis GGZ moet de volgende informatie bevatten:

 

  • Naam, adres en BSN nummer van uw patiënt
  • Datum van de verwijzing, voorafgaand aan de intake
  • Een expliciete keuze voor behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ
  • (Het vermoeden van) een DSM-V stoornis
  • Naam, praktijkadres en AGB-code van de verwijzend arts
  • Praktijk stempel of handtekening van de verwijzer

 

Onverzekerde zorg

Als het om onverzekerde zorg gaat dan kunnen de cliënten zelf voor de behandeling betalen. We bieden counselling sessies aan en studenten of mensen zonder werk kunnen een gereduceerde tarief aanvragen. 

 

Contact gegevens Inter-Being Psychologists (AGB code: 94061992)

U kunt een aanmelding doen via Zorgmail. Graag ook uw patiënt adviseren zelf contact met ons op te nemen. De verwijsbrief kunt u aan uw patiënt mee geven, maar u mag deze ook via zorgmail aan ons opsturen. Zorgverzekeraars vergoeden de behandeling alleen als de verwijsbrief voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld, zoals boven benoemd.

 

Voor vragen over een mogelijke verwijzing of andere zaken kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Email: info@inter-being.nl

Telefoonnummer: +31 (0) 6 29 44 57 50

Zorgmail: interbeing@zorgmail.nl en 500122940@lms.lifeline.nl

Website: www.inter-being.nl

Clienten kunnen zich ook aanmelden via ons online formulier: https://www.inter-being.nl/contact/